کسب و کار آنلاین در بستر وردپرس
مرور رده

مهم ترینها

برگه های وردپرس

برگه ها صفحات ایستایی هستند که به منظور ایجاد بخش هایی مانند تماس با ما ، درباره ما ، صفحه اصلی وبسایت ، قوانین وبسایت و ... مورد استفاده قرار میگیرند. این صفحات معمولا ثابت هستند. یعنی…

ساخت دیتابیس در سی پنل

دیتابیس یک سیستم است که مجموعه ای از اطلاعات را به صورت سازمان دهی شده برای ما نگه داری میکند. به عنوان مثال شما میتوانید یک دفترچه تلفن را در نظر بگیرید که شماره تلفن افراد را همراه با نام…

آموزش سئو

تقریبا 15 سال پیش بود که برای اولین بار در سرویس بلگفا یک وبلاگ برای خودم ساختم و راجب موبایل و موارد مربوط به آن مطالبی را به صورت روزانه در وبلاگ خود میدادم. بعد از گذشت حدود چهار، پنج ماه…

110 نکته مهم سئو

در این مقاله، تعداد زیادی از نکات مهم سئو گردآوری شده، بدون توضیح و تحلیل آورده شده اند و وظیفه شما این است که خودتان علت و منطق آن را پیدا کنید! این کار تمرین بسیار خوبی برای ذهن تحلیلگر…

اشتباهات رایج در وردپرس که باید از آنها اجتناب کنید

در هنگام ورود به دنیای طراحی وب طبیعتا به دلیل عدم داشتن تجربه و مهارت کافی ممکن است که هر فردی دچار اشتباهاتی شود که گاه قابل جبران و گاهی غیر قابل جبران هستند. در این مقاله قصد داریم، به…

انتخاب کلمات کلیدی مناسب

ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺖوﺟﻮ، اﻧﺘﺨﺎب کلمه ﻛﻠﻴﺪي درﺳﺖ اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان وب ﺑﺎ ﺟﺴﺖ وﺟﻮي آنﻫﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ را…